Bibliotek och fritidsgård, Kronkolonin Karlstad

Framtagande av bygghandlingar till totalentreprenör Noctor Bygg.

2020-08/kronkolonin-1
2020-08/kronkolonin-2