FinnFoam Kristinehamn

Framtagande av idé och Bygglovshandlingar för nybyggnad av hall för bränslepanna.
Uppdragsgivare: Empe Rör AB

2020-11/finnfoam