Fiskodling Gammelkroppa

Framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för nybyggnad av fiskodling.
Uppdragsgivare Fortum Sverige AB

2023-02/gammelkroppa-1