Kv Brynet

Volymstudie där ny byggnad modellerats upp enkelt som en typ av papp/frigolit modell och där omgivande bef byggnader representeras av boxar. Togs fram snabbt i ett tidigt skede.

2020-04/1586268928_4
2020-04/1586268928_2
2020-04/1586268928_3
2020-04/1586268928_6
2020-04/1586268929_1
2020-04/1586268929_5
2020-04/1586268931_kv-mejerskan-7