Planlösningar

Vi fick i uppdrag att ta fram ett antal planlösningar åt arkitekten för att visa hur de nyproducerade lägenheterna skulle komma att se ut.

2020-04/1586268851_1