Praktiska Gymnasiet Karlstad

Framtagande av Bygghandlingar för ombyggnad av Praktiska Gymnasiet
Uppdragsgivare: Hus & Bygg AB

2020-11/praktiska