Schenker terminalbyggnad, Södertälje

Framtagande av bygghandlingar till totalentreprenör Consto.

2020-08/schenker1
2020-08/schenker2