Kv Tinnarbacken

Fotomontage på nybyggnation av lägenheter.

2020-04/1586268634_2
2020-04/1586268634_1