Hajom trafikplats

Fotomontage för att visa hur den nya avfarten och bron kommer att se ut.

2020-04/1586268890_2
2020-04/1586268890_1