Kv Almen utescen Karlstad

Framtagande av bygglov, arbetsritningar och visualisering av utomhusscen.
Uppdragsgivare: Byggteknik I Karlstad AB

2023-02/kv-almen-1
2023-02/kv-almen-2